sun

Program skrzydła w Caritas Archidiecezji Katowickiej

Caritas Archidiecezji Katowickiej podjęła się we wrześniu 2005 r. realizacji Programu Skrzydła, mającego na celu długoterminową pomoc dla najuboższych uczniów. Są to najczęściej dzieci z rodzin o bardzo złej sytuacji materialnej, rodzin wielodzietnych, dotkniętych bezrobociem lub alkoholizmem.

Dzieci często chodzą głodne, są poniżane w gronie rówieśników, a to działa destrukcyjnie na ich psychikę oraz zachowania społeczne. Wbrew pozorom w tych rodzinach jest również wiele zdolnych, utalentowanych i inteligentnych dzieci. Są jednak pozbawione podstawowych artykułów szkolnych. Jest też wiele rodzin żyjących na skraju biedy, w których mimo trosk, zmartwień i ciągłych problemów finansowych jest dużo ciepła i miłości, lecz rodzice nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb dzieci.
Skrzydła Dzięki hojności i dobremu sercu darczyńców Caritas nasza objęła opieką ponad 60 uczniów z różnych miast na terenie całej Archidiecezji. Program nie mógłby jednak sprawnie działać bez pomocy Pedagogów szkolnych i Kierowników Świetlic, którzy chętnie i bezinteresownie biorą w nim udział. Ich zaangażowanie i pomoc są nieocenione. Poświęcają dzieciom wiele czasu, by zaopatrzyć je w niezbędne rzeczy.
Dzieci objęte programem mają zapewnione ciepłe posiłki w szkole, odzież i buty, artykuły szkolne, na które ich nie było wcześniej stać, a przede wszystkim podręczniki. Wiele dzieci mogło pierwszy raz pojechać na kolonie, na wycieczkę szkolną lub pójść do kina czy teatru. Często chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych: kółka muzyczne, plastyczne lub sportowe. W rodzinach wielodzietnych pomoc otrzymuje również rodzeństwo ucznia. Rodzice dzieci przewlekle chorych mogą regularnie realizować recepty bez obaw, iż znowu nie wykupią wszystkich potrzebnych leków.

Program Skrzydła motywuje uczniów do nauki, dalszego rozwoju. Nie czują się gorsi od rówieśników i nie izolują się od nich. Wykazują większe zaangażowanie w nauce, otrzymują lepsze stopnie. Stają się śmielsi, bardziej pozytywnie patrzą na świat i otoczenie. Bez skrępowania swoim ubóstwem nawiązują nowe kontakty towarzyskie. Dobre relacje z koleżankami i kolegami sprzyjają lepszej samoocenie, samoakceptacji, a to później z kolei funkcjonowaniu dziecka w dorosłym życiu.

Każdy, kto chciałby i jest w stanie pomóc choćby jednemu dziecku, otworzyć dla niego serce, może skontaktować się z koordynatorem Programu Skrzydła w Caritas Archidiecezji Katowickiej pod nr tel. (32) 25 16 722 i włączyć się do tego przyjaznemu dziecku programu.

Koordynator Programu Skrzydła
w Caritas Archidiecezji Katowickiej
Magdalena Podolska

 

http://www.katowice.caritas.pl/dokument/9/skrzydla.html

Copyright © 2020 Copyright Przedszkole Wesoły Dzwoneczek w Mszanie Rights Reserved.