sun

Dofinansowanie do dożywiania w szkołach

Dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkołach na rok szkolny 2013/2014.

Fundacja „Być Bardziej”  informuje, że wnioski o dofinansowanie do dożywiania dzieci w  szkołach

można wysyłać na adres: Fundacja Być Bardziej, ul. Nowogrodzka 31, 00 - 511 Warszawa w ciągu całego roku  kalendarzowego.  Warunkiem uzyskania przez  rodzinę pomocy w formie obiadów w szkole jest kryterium dochodowe na 1 osobę w rodzinie netto (bez podatku) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku:
- do 702zł  (nieodpłatnie);
- od 703zł do 1.053zł  (obiady są płatne 50% przez Fundację, a 50% przez rodziców)
- powyżej 1.053zł (obiady płatne w 100% przez rodziców)

 

Więcej informacji : http://nakarmglodnego.pl/sos-obiadowe/

Copyright © 2020 Copyright Przedszkole Wesoły Dzwoneczek w Mszanie Rights Reserved.