sun

Rada Rodziców

Rada Rodziców Przedszkola "Wesoły dzwoneczek" w Mszanie

Rok szkolny 2018/2019:

 przewodniczący – Beata Warmusz

 z-ca przewodniczącego –  Dorota Śmietana

 sekretarz – Agnieszka Bura

 skarbnik – Dawid Sarach

 

Komisja rewizyjna:

 Magdalena Zając

Anna Myszko

konto rady rodziców

Drodzy Rodzice!!

Poniżej znajduje się numer konta, na które można wpłacać składkę na Radę Rodziców:

 66 8470 0001 2015 0050 3644 0001

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka

Projekt unijny

Copyright © 2019 Copyright Przedszkole Wesoły Dzwoneczek w Mszanie Rights Reserved.