sun

Opłaty

Rok szkolny 2018/2019

Opłata za godziny wykraczające poza podstawę programową wynosi: 1 zł za godzinę-

od 01.01.2017r. dzieci 6-letnie są zwolnione z opłaty.

Podstawa programowa : 8.00-13.00

  Opłata za wyżywienie w głównym budynku przedszkola: 6zł/dzień

Opłata za wyżywienie w salkach katechetycznych : 8,50zł/dzień(catering)

 

Rodzice, których dzieci uczęszczają na ul. Mickiewicza 88 (salki) powinni zgłosić nieobecność dziecka najpóźniej do godz. 7.15 w danym dniu.

W przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka opłata za wyżywienie będzie naliczana.

Projekt unijny

Copyright © 2019 Copyright Przedszkole Wesoły Dzwoneczek w Mszanie Rights Reserved.