sun

  

Projekt unijny

 

 

 

 

Projekt unijny: „Promienna dziesiątka i zajęcia na 5 z plusem - utworzenie nowej grupy przedszkolnej oraz poszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Gminnym Przedszkolu w Mszanie”

Okres realizacji: 2017-08-01 - 2018-08-31

 

Wartość projektu: 377 343,61 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 320 742,07 zł

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Subregionu Zachodniego oraz Województwa Śląskiego poprzez stworzenie 10 nowych miejsc przedszkolnych realizujących zajęcia z podstawy programowej opartej na nowoczesnych metodach dydaktycznych i sprzęcie ICT. Dla 135 przedszkolaków

(72 chłopców i 63dziewcząt) uczęszczających do przedszkola na obszarach wiejskich oraz dla nauczycieli.

W ramach projektu realizowane są także następujące zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków:

Rodzaj zajęć

Zajęcia dodatkowe – Arteterapia

Zajęć dodatkowych – Biblioterapia

Zajęć dodatkowych - Terapia ręki

Zajęć doskonalące funkcje percepcyjno-motoryczne oraz słuchowe dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności

Oraz szkolenia/kursy/studia podyplomowe dla nauczycieli:

Rodzaj zajęć

Studia podyplomowe - Logopedia semestr I i II

Arteterapia – Katowice

Sensoplastyka- Wstęp - Katowice

Sensoplastyka- Trener 1st. - Katowice

Metoda integracji sensorycznej - Katowice

Taneczne wariacje cz.II - Kraków

Podwójny warsztat: "Zimowe nutki" - warsztat muzyczny - Monika Kluza "Zima malowana" - warsztat plastyczny - Kraków

Podwójny warsztat: Jak bawić się z dziećmi, aby pokochały sport i muzykę?" - warsztat muzyczny z II edycji Maratonu Artystycznego - Monika Kluza; "Świętujemy razem w przedszkolu i szkole" - warsztat plastyczny z II edycji Maratonu Artystycznego - Kraków

Maraton artystyczny – Katowice

Utworzono 10 nowych miejsc w istniejącej placówce, a wsparciem objętych zostało 135 dzieci (63 DZ i 72 CH) podczas prowadzonych w ramach projektu zajęć dodatkowych wzbogacających dotychczasową ofertę przedszkola. Dzięki kursom
i szkoleniom nowe kwalifikacje zawodowe uzyskało 6 nauczycielek pracujących
w przedszkolu. Projekt skierowany jest do gr. docelowej zamieszkującej miejscowość Mszana w Gminie Mszana.

Rekrutacja ma charakter zamknięty – dzieci oraz nauczyciele z Gminnego Przedszkola w Mszanie.

Rekrutacja do projektu oparta jest na zasadach i politykach równych szans, równości płci i równego dostępu. Odbywała się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacja o zakwalifikowaniu się dzieci do przedszkola została przekazana rodzicom osobiście. Także informację o kwalifikacji nauczycieli na dane szkolenia można uzyskać w biurze projektu w Gminnym Przedszkolu w Mszanie.

Na stronie przedszkola trzeba przy informacjach z zajęć prowadzonych w ramach projektu pododawać logotypy UE.

 

 

Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Informacje o projekcie

Gminne Przedszkole w Mszanie realizuje projekt pn. „Wesołe Przedszkole – uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej  jakości  usług edukacyjnych” Umowa o dofinansowanie została podpisana  w dniu 06.11.2012r.  

Czytaj więcej...

Projekt unijny

Copyright © 2019 Copyright Przedszkole Wesoły Dzwoneczek w Mszanie Rights Reserved.